top of page
Taken en verantwoordelijkheden UC

 

·       Het initiëren van optredens in de lijn en visie van Best’of. Dit betekent

o   een voorzet geven m.b.t. voorstellen vanuit het koor,

o   de eerste contacten leggen

o   bepalen van geschiktheid m.b.t. locatie (i.s.m. showgroep/dirigent)

o   bepalen van geschiktheid m.b.t. geluid, zaalcapaciteit, licht (i.s.m. dirigent/band)

o   intern beschikbaarheid controleren van dirigent/band/koorleden

·       Coördinatie van het optreden

o   logistiek  verzorgen bij optredens

·       Verzorgen van PR

o   i.s.m. bestuur

o   bij uitnodiging/deelname aan optredens informatie aanleveren voor de website

o   bij ‘eigen’ optredens informatie aanleveren voor de website en regionale kranten

·       Evaluatie na optredens

o   Checklist

o   Verbeterpunten (eerst top, dan tip)

o   Informatieverstrekking naar Showgroep, bestuur

·       Mogelijkheid tot delegeren van taken (delegeren = controleren)

o   Inschakelen van koorleden

·       Huishoudelijk reglement

o   Rooster van aftreden

o   Minimaal 5 leden

o   Uit eigen geleding zelf kiezen van voorzitter/secretaris

o   Maximaal 2 zittingsperiodes van 3 jaar

o   Wisseling van maximaal 2 leden

o   Minimaal 5 vergaderingen per jaar

o   Aan het einde van elk koorseizoen koorleden informeren over stand van zaken (evt. tijdens     ledenvergadering)

o   Informatie middels notulen naar andere commissies

bottom of page